česky | english

Odborná garance projektu

Projekt odborně garantují:

doc. MUDr. Marko Babjuk
VFN Praha, urologická klinika
marko.babjuk@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Dalibor Pacík
FN Brno, urologická klinika
dpacik@med.muni.cz

 MUDr. Michaela Matoušková
Sekce ambulantních urologů
matouskova@urocentrum.cz

doc. MUDr. Jindřich Fínek PhD.
FN Plzeň, onkologická klinika
finek@fnplzen.cz

prof. MUDr Luboš Petruželka CSc
VFN Praha, onkologická klinika
lubos.petruzelka@vfn.cz

    Garanci projektu UJO zajišťují
Česká urologická společnost a
Česká onkologická společnost.

Pracovištěm odpovědným za vývoj tohoto informačního webu je Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Projekt UJO svým výzkumným grantem podporuje společnost Sanofi-Aventis.