česky | english

Karcinom prostaty

Epidemiologické údaje

(klikněte na vybraný obrázek pro zvětšení)


Časový vývoj incidence a mortality v ČR.


Srovnání incidence v jednotlivých krajích ČR.


Věková struktura pacientů v ČR.


Srovnání incidence v ČR a v zahraničí.

(Zdroj: www.svod.cz[1])

Výskyt onemocnění

Nádory prostaty patří mezi společensky závažná onemocnění s rostoucí incidencí. Postihnou přibližně jednoho z deseti mužů a v roce 2000 bylo na celém světě diagnostikováno 540 000 nových případů. V roce 2003 bylo v České republice evidováno 3813 nových onemocnění (hrubá incidence 76,6/100 000 osob), v roce 2005 to již bylo 4846 nových případů (96, 9/100 000 osob)[1]. Podobně jako v ostatních zemích incidence stoupá, přičemž mortalita na toto onemocnění zůstává stejná. Růst incidence onemocnění zejména v USA je způsoben především užitím screeningových testů (nejlépe kombinace vyšetření PSA a vyšetření prostaty per rectum)a poté provedenou punkční biopsií. Zachytí se i latentní formy nádorů, které by se jinak neprojevily. Druhým důvodem, a to zejména ve skandinávských zemích, je výskyt onemocnění ve starších věkových skupinách a stárnutí populace. U mužů mladších 50 let je onemocnění vzácné, naopak výskyt výrazně stoupá v osmém a devátém deceniu, přičemž až 80 % mužů starších 80 let má rakovinu prostaty. Časné formy onemocnění jsou zachyceny především při transuretrální resekci (TURP) pro benigní hyperplazii prostaty nebo biopsií při zvýšené hladině PSA (prostatický specifický antigen).

Diagnóza a léčba

Všeobecně lze říci, že karcinom prostaty lze dnes relativně úspěšně léčit, je-li diagnóza stanovena včas. V časných stadiích, kdy lze provést radikální operaci, je doba přežití víceméně shodná s normální dobou života ostatní populace; dokonce ani v pokročilejších stadiích nezkracuje karcinom prostaty významně dobu života. Mnoho pacientů žije s tímto onemocněním deset i více let bez větších obtíží.

Karcinom prostaty lze relativně snadno diagnostikovat v pozdějších stadiích, kdy k rozpoznání nemoci většinou stačí vyšetření konečníkem s následným odběrem tkáně k histologickému vyšetření. Diagnostiku časných stadií dnes významně ulehčuje stanovení koncentrace prostatického antigenu (PSA), jehož zvýšená hladina u mužů nad 50 let může signalizovat možné postižení prostaty karcinomem. Na některých pracovištích se již odběr krve ke stanovení tohoto antigenu stal u mužů nad 50 let rutinním. Je v zájmu společnosti toto orientační vyšetření provádět, neboť usnadní záchyt onemocnění v počátečním stadiu, kdy existuje velká naděje na vyléčení.

Kromě vlastní hodnoty prostatického specifického antigenu (PSA) pomáhají v diagnostice karcinomu prostaty i odvozené ukazatele, jako je věkově specifická hodnota PSA a rychlost nárůstu PSA (PSA velocity).

Způsob léčby karcinomu prostaty závisí zejména na stadiu onemocnění, ale také na celkovém biologickém stavu nemocného a na závažnosti vzniklých změn. Základní léčebnou metodou, která nese i určité procento úplně vyléčených pacientů, zůstává operace. Ta má ovšem smysl jen při včasném záchytu karcinomu. Při biochemickém selhání po operaci nebo při pokročilých karcinomech prostaty bývá většinou zvolena hormonální terapie.

Reference

  1. Dušek L., Mužík J. Kubásek M., Koptíková J., Žaloudík J., Vyzula R.. Český národní webový portál epidemiologie nádorů [online]. Masarykova univerzita, [2005] . Dostupný z WWW: http://www.svod.cz.
  2. Egevad LL, Allsbrook WCJ, Epstein JI. 2006. Current practice of diagnosis and reporting of prostatic intraepithelial neoplasia and glandular atypia among genitourinary pathologists. Mod Pathol 19(2):180-185.
  3. Epstein JI, Allsbrook WCJ, Amin MB, Egevad LL. 2006. Update on the Gleason grading system for prostate cancer: results of an international consensus conference of urologic pathologists. Adv Anat Pathol 13(1):57-59.
  4. Fine SW, Epstein JI. 2008. A contemporary study correlating prostate needle biopsy and radical prostatectomy Gleason score. J Urol 179(4):1335-1338.
  5. Lane Z, Epstein JI, Ayub S, Netto GJ. 2008. Prostatic adenocarcinoma in colorectal biopsy: clinical and pathologic features. Hum Pathol 39(4):543-549.