česky | english

Publikace a vědecké výstupy

Babjuk, M., Brabec, P., Dušek, L., Pavlík, T., Fínek, J., Pacík, D., Petruželka, L., Matoušková, M.: Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Česká urologie 2009, 13(2):149-160 ( PDF soubor, 233 kB)
Uroonkologie v číslech - když jsou data na stole, lidé se už domluví. Medical Tribune 2009, (14):B5 (vydáno 11.5.2009)
Babjuk, M., Brabec, P., Dušek, L., Pacík, D., Fínek, J., Matoušková, M., Petruželka, L.: Registr UJO (Urology JoinS Oncology): nová komunikační platforma spojující dva klinické obory v léčbě hormon-refrakterního karcinomu prostaty, in XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 16.-18.4.2009
Ondrušová, M.: Zimné urologické sympózium s onkourologickou tematikou. Zdravotnícke noviny - Lekárske listy 2009, (?):4-8 ( PDF soubor, 2.3 MB)
Babjuk, M., Dušek, L.: Léčba hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2008, (14):22-24
Dušek L., Mužík J., Pavlík T., Koptíková J., Babjuk M.: Epidemiologie urologických nádorů v České republice. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2008, (14):4-8