česky | english

Elektronická zdravotnická dokumentace

Úvod


Minimální identifikační záznam

Minimální identifikační záznam je jednou z komponent definující základní rámec elektronické dokumentace (druhou komponentou je minimální průběžný záznam). Zahrnuje především vstupní identifikaci pacienta, např. datum narození a pohlaví. Většina parametrů zařazených do této sady se nemění v čase. V modulární skladbě celé parametrické dokumentace patří tyto záznamy k povinným a stojícím nad detailními popisy léčby, výkonů, komplikací i samotných výsledků léčby.

Minimální průběžný záznam

Minimální průběžný záznam je nejvýznamnější komponentou v navržené modulární skladbě parametrické dokumentace. Vedle minimálního identifikačního záznamu představuje druhou část základního rámce dokumentace a tedy „jádro“, ke kterému budou ostatní záznamy vztahovány. Průběžný záznam vymezuje jednotlivé fáze léčebné péče, definuje jejich vstupní a výstupní charakteristiky a rámcový plán léčby.