česky | english

Elektronická zdravotnická dokumentace

Urologická část - Primární diagnostika


Definice cílové skupiny pacientů s hormonálně refrakterním ca prostaty
(Heidenreich A., Aus G., Abbou C.C., Bolla M., Joniau S., Matveev V., Schmid H-P. Zattoni F.: Guidelines on Prostate Cancer. European Association of Urology, Update March 2007)

 • Kastrační hodnota testosteronu v séru (< 1.73 nmol/l, resp. 0.7 nmol/l)
 • Třikrát po sobě následující vzestup PSA v intervalu 2 týdnů, z toho dvakrát vzestup o 50% nad normu
 • Antiandrogeny vysazeny před minimálně 4 týdny*
 • PSA progrese po sekundární hormonální manipulaci*
 • Přítomnost nebo progrese měřitelných lézí v kostech nebo měkkých tkáních

* Musí být provedeno buďto :
(a) vysazení antiandrogenů, nebo
(b) jedna sekundární hormonální manipulace, aby byla naplněna kritéria HRPC.

 • Pacient
  • Věk při HRPC (roky)
   Formát číslo
  • Výška (cm)

   Formát reálné číslo

  • Hmotnost (kg)

   Formát reálné číslo

  • Zdravotní pojišťovna
   Formát výběr
   • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
   • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
   • 205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
   • 207 - Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
   • 209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
   • 211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
   • 213 - Revírní bratrská pokladna
   • 217 - Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
   • 222 - Česká národní zdravotní pojišťovna
   • 999 - Není pojištěncem české ZP
  • Pacient zařazen do klinické studie
   Formát ano/ne
 • Karcinom prostaty
  • Datum stanovení diagnózy C61 - zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty *

   Formát datum

  • Iniciální PSA (ng/ml)

   Formát reálné číslo

  • Morfologie - typ *

   Formát výběr

   • Adenokarcinom, NS (8140/3)
   • Jiný adenom / adenokarcinom (8141/3-8384/3)
   • Malobuněčný karcinom (804_/3)
   • Dlaždicový karcinom (807_/3)
   • Jiný typ
   • Neznámý typ / neurčeno
  • Gleason grade I.

   Formát výběr

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5

   Gleasonovo skóre: Prognostický význam má histopatologický grading. Nejčastěji je používáno Gleasonovo l0-ti stupňové skóre. Gleasonův systém je založen na posouzení architektoniky nádorových žlázek, rozděluje nádory do 5 stupňů: od G1 (nejvíce diferencovaný - nejméně zhoubný) do G5 (nejméně diferencovaný - nejvíce zhoubný, agresivní). Gleasonovo skóre je dáno součtem dvou nejvýznamněji zastoupených stupňů diferenciace nádoru (např. Gleason grade I.=3, Gleason grade II.=4, Gleasonovo skóre=7). Je-li zastoupen pouze jeden stupeň diferenciace nádoru, je Gleason grade I. a Gleason grade II. shodný (např. Gleason grade I.=3, Gleason grade II.=3, Gleasonovo skóre=6). Gleasonovo skóre větší než 7 je považováno za velmi rizikové a je spojeno s výrazně horší prognózou pacienta.

  • Gleason grade II.

   Formát výběr

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5

   Gleasonovo skóre: Prognostický význam má histopatologický grading. Nejčastěji je používáno Gleasonovo l0-ti stupňové skóre. Gleasonův systém je založen na posouzení architektoniky nádorových žlázek, rozděluje nádory do 5 stupňů: od G1 (nejvíce diferencovaný - nejméně zhoubný) do G5 (nejméně diferencovaný - nejvíce zhoubný, agresivní). Gleasonovo skóre je dáno součtem dvou nejvýznamněji zastoupených stupňů diferenciace nádoru (např. Gleason grade I.=3, Gleason grade II.=4, Gleasonovo skóre=7). Je-li zastoupen pouze jeden stupeň diferenciace nádoru, je Gleason grade I. a Gleason grade II. shodný (např. Gleason grade I.=3, Gleason grade II.=3, Gleasonovo skóre=6). Gleasonovo skóre větší než 7 je považováno za velmi rizikové a je spojeno s výrazně horší prognózou pacienta.

  • Alternativní histologický grading a diferenciace *

   Formát výběr

   • GX: stupeň diferenciace nelze hodnotit
   • G1: dobře diferencovaný (lehká anaplazie) (Gleason 2-4)
   • G2: středně diferencovaný (střední anaplazie) (Gleason 5-6)
   • G3-4: špatně diferencovaný / nediferencovaný (výrazná anaplazie)(Gleason 7-10)
 • Klinická klasifikace (v době diagnózy)
  • T *

   Formát výběr

   • X
   • 0
   • 1
   • 1a
   • 1b
   • 1c
   • 2
   • 2a
   • 2b
   • 2c
   • 3
   • 3a
   • 3b
   • 4
  • N *

   Formát výběr

   • X
   • 0
   • 1
  • M *

   Formát výběr

   • X
   • 0
   • 1
   • 1a
   • 1b
   • 1c
  • Klinické stadium *

   Formát výběr

   • I
   • II
   • III
   • IV
   • Neznámo / nelze určit
 • Histopatologická klasifikace (pooperační; pouze pacient po radikální prostatektomii)