česky | english

Elektronické konzilium

Účel konzilia

Elektronické konzilium UJO vytváří prostor pro diskuse vybrané skupiny přímo oslovených lékařů nad dokumentací konkrétního pacienta, přičemž identita pacienta může, ale nemusí být sdělena. Celý proces probíhá tak, že jeden lékař rozešle svůj dotaz s připojenými daty ve formátu jednotlivých záznamů registru dalším lékařům. Rozesílajícím lékařem, který oslovuje s daným problémem své kolegy, přitom může být jak urolog, tak i onkolog. Stejně tak oslovenými lékaři může být libovolná podmnožina všech lékařů v systému, bez ohledu na jejich specializaci. Odpovědi jsou ukládány automaticky, k dispozici jsou nástroje pro jejich prohlížení a další zpracování.

Diskuse v rámci konzilia UJO probíhá nad zdravotní dokumentací konkrétního pacienta. Diskusní příspěvky jsou v registru spojeny s tímto pacientem a stávají se tak de facto speciálním typem záznamu o pacientovi.

Technické řešení

Celý proces vypadá tak, že příslušné položky dokumentace pacienta jsou zpřístupněny vybraným lékařům s oprávněním R (čtení) nebo A (anonymní čtení). Současně je těmto lékařům rozeslán příslušný dotaz, který se stává základem následného diskusního fóra, které systém automaticky vytvoří. Všechny odpovědi jsou ukládány automaticky a jsou hierarchicky uspořádány, což umožňuje v rámci jedné diskuse vytvářet samostatná diskusní vlákna. V systému jsou k dispozici nástroje pro prohlížení a další zpracování všech diskusních příspěvků. Přístupová práva k jednotlivým diskusním příspěvkům mohou být opět řešena individuálně s využitím matice uživatelských práv, podobně jak tomu je v případě řízení přístupu k položkám zdravotní dokumentace.

zpět na stránku Technologie...